Definitief Inspectierapport KDV De Dijkgraaf, Wageningen