Geschiedenis

De boerderij

De boerderij is gebouwd in 1927. Na 3 jaar werd het pand verkocht aan een grootgrondbezitter en verhuurd aan een achteroom van Henk Lamers (sr). Enige tijd later trok er een andere achteroom met 8 kinderen bij in. Toen de ouders van Henk Lamers (sr) in 1939 trouwden trokken zij ook in de boerderij. Er woonden nu 3 broers met vrouw en kinderen. In oorlogstijd hebben er bij perioden 52 personen in de boerderij gewoond. Na de oorlog (1945) werd het pand door de familie Lamers gekocht. De boerderij activiteiten waren die van een keuterboer. In latere jaren werd de vader van Henk Lamers (sr) redelijke succesvol met het fokken van paarden. Eind jaren 70 werd de boerderij aan de gemeente Wageningen verkocht vanwege uitbreidingsplannen van de gemeente. Toen in 1985 de moeder van Henk Lamers (sr) overleed is Henk Lamers (sr) met zijn vrouw Wil en twee kinderen bij zijn vader ingetrokken. Niet lang daarna bleek dat de uitbreidingsplannen van de gemeente Wageningen waren gewijzigd en de gemeente wilde weer van het pand af. In 1987 werd de boerderij weer van de gemeente teruggekocht. Henk Lamers (sr) en zijn vrouw Wil waren nu eigenaar. De functie van boerderij is komen te vervallen bij de start van de nieuwbouwwijk ‘Noord-West’.

Huidig

Sinds 2005 namen Henk (sr) en Wil een stapje terug. Henk (jr) werd mede eigenaar en zijn vrouw Jose directie lid. Henk (sr) en Wil wonen in de boerderij. Verder verzorgt ze samen met Henk (sr) de biologische boodschappen en tot september 2011 bakten ze het brood. José geeft de dagelijkse leiding op de groepen en is aanspreekpersoon voor de ouders. Henk (jr) verzorgd naast zijn directie taken de administratie, huisvesting en het terrein.

Het Kinderdagverblijf

Rond 1989 kreeg Wil Lamers het verzoek om tijdelijk op een kind te passen. Van tijdelijke opvang was al snel geen sprake meer. Niet lang daarna kwam een soortgelijk verzoek voor twee kindjes. Ook deze zijn gebleven. Wil en later ook Henk Lamers (sr) werden gastouders. Er kwamen steeds meer oppaskinderen. Door het groeiend aantal kinderen moest gastouderopvang overgaan in kinderdagverblijf. De officiële start van het kinderdagverblijf is 1 oktober 1997. De oude stal ‘de Deel’ was de eerste opvangruimte. Bij de eerste inspectie van de GGD is er een voorlopige vergunning tot 31 december 1999 verleend omdat er geen kindertoiletjes waren. Er moest verbouwd worden. Een eerste verbouwing werd door de brandweer afgekeurd. In 1999 werd opnieuw verbouwd. Ondanks een aantal bezwaren door buurtbewoners was de nieuwbouw op tijd klaar, de oplevering was voor de kerst van 1999. De GGD, gemeente en brandweer keurden de verbouwing goed. Na de verbouwing waren op de plaats waar een oud schuurtje gestaan had, drie slaapruimtes, een sanitaire ruimte met kindertoiletjes en een tweede opvangruimte herrezen. In 2000 werd met een tweede groep ‘het Schuurtje’ gestart. De groepen zijn verticale groepen van 12 kinderen in een huiselijke sfeer. Vanaf 2004 werd ook ‘het Voorhuis’ als 3+ groep in gebruik genomen. Tot 1999 werd deze ruimte nog door een oude tante bewoond. De Serre is de laatste uitbreiding en doet dienst als overdekte buitenruimte.