Oudercommissie

Wat is de oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat momenteel uit 4 ouders, die de belangen en behoeften van alle ouders met kinderen op De Dijkgraaf vertegenwoordigen. Samen met de directie zorgen we voor de communicatie richting ouders. Dit doen we door middel van een nieuwsbrief (het Dijkgravertje), brieven, posters en strookjes in de tasjes van de kinderen. We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar samen met de directie en een of twee leidsters. De directie informeert ons over de dagelijkse gang van zaken en belangrijke beleidsontwikkelingen, zoals personeelsbeleid, stagiaires, klachten en tarieven. De oudercommissie helpt daarnaast mee om verschillende activiteiten voor ouders en kinderen te organiseren, zoals het zomerfeest, de kersborrel en een ouderavond. Ook zorgen we voor een leuke attentie aan directie en leidsters bij bruiloften, jubilea en vertrek.

Vragen en contact

Mocht u vragen, ideeën of klachten hebben, waarover u wilt praten met de oudercommissie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of één van de leden van de oudercommissie. De contactgegevens kunt u terugvinden in het Dijkgravertje