Dagopvang

Groepen

De Dijkgraaf is een kleinschalig kinderdagverblijf met twee verticale groepen. De gedachte achter een verticale groep is het nabootsen van een gezinssituatie waarbij baby’s en oudere kinderen samen spelen. Op alle dagen is er ook een peuter-plus groep. Dit is een horizontale groep voor kindjes tussen de 3 en 4 jaar. Een voorwaarde is dat de kinderen (bijna) zindelijk moeten zijn. Op deze groep is meer speelgoed voor oudere kindjes. Ook wordt er vaker in omliggende speeltuinen gespeeld. Tijdens de ochtend en middag activiteit wordt de serre vaak gebruikt. Er is vloerverwarming zodat het ook in de winter comfortabel voor de kleintjes is.

Buitenscholse opvang

Kinderdagverblijf de Dijkgraaf biedt geen buitenschoolse opvang.

Openingstijden

De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 07:30 uur tot 17:30 uur. Ook is het mogelijk om verlengde opvang tot 18:00 uur af te nemen. Het kinderdagverblijf is, met uitzondering van de week waar kerst in valt en de week waar nieuwjaar in valt, het hele jaar open. We zijn gesloten op: landelijk erkende feestdagen; de dag na Hemelvaart; de middag nadat wij samen met de kinderen en ouders Sinterklaashebben ge vierd. Op de laatste vrijdag voor kerst is er vanaf 16:00 uur kerstborrel.

Dagindeling

Alleen opvang van hele dagen is mogelijk. Het kinderdagverblijf heeft een vaste dagindeling. Van 12:30 tot 14:00 uur slapen de meeste kinderen. Het kinderdagverblijf sluit om 17:30. Met bijbetaling is het mogelijk om tot 18:00 uur kinderen op te halen. Zie hier onder het schema.

7:30 Start in één gezamenlijke groep
8:30 Kinderen naar eigen groep
9:30 Fruithapje
10:00 Activiteit
11:30 Brood eten
12:30 Slapen
14:30 Activiteit
15:30 Fruithapje
17:30 Sluiten

Verticale groep
Een verticale groep is een groep kinderen met verschillende leeftijden door elkaar. Op ons kinderdagverblijf bestaat de verticale uit kinderen met een leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Horizontale groep
Een horizontale groep is een groep kinderen met gelijke leeftijden. Op ons kinderdagverblijf bestaat de horizontale groep uit kinderen met een leeftijd van 3 tot 4 jaar.
Biologisch
Op kinderdagverblijf de Dijkgraaf is al het eten en drinken biologisch. De kaas en vleeswaren betrekken wij van natuurslagerij Keijzer en van Santen. Het fruit is afkomstig van zorgboerderij de Born en reformwinkel Buijs en Ko. Via laatstgenoemde betrekken wij ook onze sap en zoete beleg.Sinds 2014 verbouwen we ook zelf groenten (tomaten, komkommers en wortelen) en fruit (pruimen, appels, peren, frambozen, bramen en aardbeien). Het (desem)brood komt van bakkerij Stroop die de ingrediënten betrekt van molen de Vlijt.
Milieu
Wij hechten veel belang aan het milieu; zo hebben wij al jaren zonnepanelen ook de electriciteit is groen. Verder scheiden wij het afval (groente- en fruitafval, restjes brood etc. ) wordt gevoerd aan de geiten, kippen en kalkoen of gecomposteerd. Het afval wordt gescheiden, papier, plastic, glas en overig afval.